Kerk van die Nasarener

'n Bediening van Volkomenheid deur Jesus Christus die Nasarener

BOODSKAP VIR VANDAG

“Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.”

Kol. 4: 5-6

WAT OM DIE MAAND TE DOEN

Ons moedig elke huishouding aan om daagliks nagmaal te hou en te bid vir veiligheid, ons land en alle leiers.

BID HIERDIE SKRIF OOR DIE STAD

(Afrikaans OV) En Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ‘n vurige muur rondom en tot heerlikheid daar binne-in.

(ESV) And I will be to her a wall of fire all around, declares the LORD, and I will be the glory in her midst.'"

Zechariah 2:5

KERK AKTIWITEITE

Sondag oggende, die Opstandingsdag van die Here Jesus, 09h00
Kinderkerk: 09h00 gedurende aanbiddingsdiens op Sondagoggende gedurende skooltermyne.

Sondagaande: 18h00 (informele gesprekke)


Omgeegroepe:  
Woensdae, 19h00 by die kerk
Dinsdae, 19h00 Sudburylaan 1249, Queenswood


Jong-volwassebyeenkomste: Donderdae 19h00 by die kerk


Tye van gebed: Saterdagoggende vanaf 06h00, Maandagaande vanaf 18h00

SendingdiensteLaaste Sondag van die maand

Nagmaal:  Elke eerste Sondag van die Maand

Doopdiens vir gelowigesSoos versoek.

Toewyding van babasSoos versoek.

KerkraadvergaderingsElke tweede Dinsdag van die maand

ENIGE VRAE ? 

Kontak vir Ds. André Nel

KONTAK

Huistelefoon: 012 331 3755
Kerkkantoor: 012 329 7541
Selfoon: 082 576 1836

bankrekening

Holokleria
Kerk van die Nasarener
ABSA Bank, Tak: 632-005
Rek nr 10 4729 0909
Boufonds: 92 8491 9127

Adres

Parkerstraat 127, Riviera, Pretoria
Posbus 11944, Queenswood, 0121